19.8 C
New York
Thursday, August 17, 2017

កម្ពុជា: រក្សាកំណើនរឹងមាំសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា

របកគំហើញសំខាន់ៗនៃការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពប្រទេសដែលមានលក្ខណ:ជាប្រព័ន្ឋ (SCD) ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនក្នុងអត្រាជាមធ្យម ៧,៦% ពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ កំណើននេះត្រូវបានជំរុញដោយការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្ម (ភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់និងទេសចរណ៍) ដែលកើនឡើង ១៩,៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ​ ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ការងារប្រមាណ ៣,៦ លានកន្លែងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង​  រយៈពេល ២ ទសវត្សរ៍កន្លងមក។កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ។ យោងតាមការប៉ាន់ស្មានជាផ្លូវការបានឱ្យដឹងថាភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី...

Cambodia: Sustaining Strong Growth for the Benefit of All

For full resolution version click here

Sustained and Inclusive Growth Ahead for Cambodia: World Bank

More focus on education and competitiveness will boost job creation and investment PHNOM PENH, August 17, 2017 — Cambodia can sustain its strong track...

ធនាគារពិភពលោក៖ កំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងបរិយាប័ន្ន ជាតម្រូវកានាពេលខាងមុខសម្រាប់កម្ពុជា

ផ្តោតខ្ពស់ថែមទៀតលើការអប់រំ និងការប្រកួតប្រជែងដែលជំរុញការបង្កើតការងារនិងវិនិយោគទុន ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ —កម្ពុជាអាចរក្សាកំណត់ត្រាដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនលើគន្លងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងទទួលបានកំណើតប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដោយផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពគន្លឹះៗមួយចំនួន។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោក។ របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា ការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពប្រទេសដែលមានលក្ខណះជាប្រព័ន្ធ គឺធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ការប្រឈមនានា និងឱកាសជាគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់សេ្ថរភាពកំណើន និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា។ ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានរំកិលខ្លួនឡើងជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប កម្ពុជា នឹងជួបនូវការធ្លាក់ចុះនៃការអនុគ្រោះផ្នែកជំនួញ និងការហិរញ្ញប្បទានពីម្ចាស់ជំនួយ។​ តម្លៃទាបនៃផលិតផលកសិកម្ម ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រាក់ខែ វានឹងតម្រូវឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពផលិត និងតម្លៃបន្ថែមដើម្បីបន្តការប្រកួតប្រជែង។ ការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងវានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៃបទបញ្ជានានា សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើអាជីវកម្ម។...

Philippines’ New Approach Provides Quick Financing after Natural Disasters

Developing countries vulnerable to natural disasters are increasingly looking to build their resilience and find ways to mitigate the financial cost of disasters. The Philippines...

Philippines Launches Innovative Insurance Program to Boost Natural Disaster Risk Management

WASHINGTON DC, August 15, 2017—A new catastrophe risk insurance program to help the Philippines better respond to losses from climate and disaster risks was...

Silent Threats In The Night: A Forgotten Memory Until Charlottesville Happened

In the summer of 1996, I got in my rusty Toyota Corolla hatchback and took off on a five and a half hour drive...

Looking to the Next 50 Years of Progress, Youth in Malaysia...

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Before he drove his mother’s Toyota sedan to the World Bank Group Global Knowledge and Research Hub offices in Kuala...

What’s The Best Age To Have A Baby? 20s? 30s? 40s+?

As a 40 year old, I’m an old first time dad. I’m reminded of my old age every time I bend over to pick...

Yota Pacifico Oue

As part of the World Bank’s flagship series of reports Pacific Possible, which focuses on the future potential of the Pacific Islands, we reached out...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ