ADB CÔNG BỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHỦ ĐẠO VỀ CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

0
18
News Release | 8 Tháng 9 2017

MA-NI-LA, PHI-LÍP-PIN (ngày 8 tháng 9 năm 2017) — Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố ấn bản năm 2017 của báo cáo Các chỉ số then chốt của Châu Á và Thái Bình Dương (Key Indicators for Asia and the Pacific). Báo cáo Các chỉ số then chốt 2017 cung cấp những số liệu thống kê mới nhất hiện có trên các khía cạnh kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường của 48 quốc gia thành viên khu vực của ADB.

Ông Yasuyuki Sawada, Chuyên gia Kinh tế Trưởng của ADB, phát biểu: “Báo cáo Các chỉ số then chốt 2017 sẽ là một công cụ hữu ích cho các quốc gia thành viên ADB, các nhà nghiên cứu, giới truyền thông và mọi công dân nói chung theo dõi tiến độ phát triển của khu vực. Dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc giúp các nhà hoạch định chính sách ưu tiên cho những chính sách đáp ứng các mục tiêu phát triển của mình, và báo cáo này tập hợp những số liệu thống kê có thể so sánh cùng với nhau trên một phạm vi rộng các chủ đề phát triển”.

Một phần bổ sung quan trọng cho ấn bản năm nay là nghiên cứu về dữ liệu được phân chia theo giới mà các nhà nghiên cứu của ADB đã tiến hành thông qua ba cuộc khảo sát thí điểm. Mặc dù có bằng chứng mạnh mẽ về mối liên hệ giữa quyền sở hữu tài sản của phụ nữ với việc đạt được các mục tiêu phát triển, nhưng các dữ liệu phân chia theo giới cần thiết cho việc giám sát tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 2030 như thế này là rất hiếm hoi. Các khảo sát thí điểm đã tạo ra dữ liệu phong phú về quyền sở hữu tài sản ở cấp độ cá nhân, và cung cấp các bài học quý báu cho hoạt động thống kê dữ liệu trong tương lai đối với chủ đề này.

Các nội dung khác của báo cáo năm nay bao gồm:

  • Các chỉ số SDG ở Châu Á và Thái Bình Dương: Báo cáo xem xét tiến triển trong năm chủ đề — con người, hành tinh, sự thịnh vượng, hòa bình, và quan hệ đối tác.
  • Các xu hướng và bảng dữ liệu của khu vực, bao gồm các chỉ số trong tám chủ đề — con người; nền kinh tế và sản lượng; tiền tệ, tài chính và giá cả; toàn cầu hóa; giao thông vận tải; năng lượng và điện năng; môi trường; và chính phủ và quản trị nhà nước.
  • Cập nhật các bảng biểu và dữ liệu thống kê Chuỗi Giá trị toàn cầu, được giới thiệu lần đầu tiên trong Báo cáo Các chỉ số then chốt 2015.
  • Các bảng dữ liệu cập nhật theo từng quốc gia trong số 48 thành viên ở khu vực của ADB hiện đã có sẵn trực tuyến.

Với lần công bố này, cơ sở dữ liệu thống kê trực tuyến của ADB cũng được cập nhật. Hãy ghé thăm trang web adb.org hoặc nhấp vào đây để truy cập trực tiếp báo cáo Các chỉ số then chốt của Châu Á và Thái Bình Dương.

ADB, có trụ sở chính tại Ma-ni-la, hoạt động với sứ mệnh giảm nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, tăng trưởng bền vững với môi trường và hội nhập khu vực. Được thành lập năm 1966, ADB đang kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác phát triển trong khu vực. ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. Trong năm 2016, tổng vốn hỗ trợ của ADB đạt 31,7 tỷ USD, bao gồm 14 tỷ USD đồng tài trợ.

LEAVE A REPLY