เอดีบีเผยแพร่รายงานเครื่องชี้วัดทางสถิติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

0
22
News Release | 8 กันยายน 2017

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (8 กันยายน 2560) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้มีการเผยแพร่รายงานเครื่องชี้วัดสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2017 (Key indicators for Asia and the Pacific 2017) โดยรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางสถิติในด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อมของ 48 ประเทศสมาชิกของเอดีบี

“รายงานเครื่องชี้วัดประจำปี 2017 ที่เอดีบีได้จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศสมาชิกของเอดีบี รวมถึงนักวิจัย สื่อสารมวลชน และประชาชน ในการกำกับดูแลความก้าวหน้าของการพัฒนาในภูมิภาค” กล่าวโดย นายยาสุยูกิ ซาวา-ดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอดีบี “ข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักตัดสินใจทั้งหลายสามารถจัดเรียงความสำคัญของนโยบายเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในรายงานยังมีการเปรียบเทียบเชิงสถิติในประเด็นการพัฒนาสาขาต่างๆอีกด้วย”

สิ่งสำคัญที่มีเพิ่มเติมในรายงานฉบับประจำปีนี้คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่แบ่งแยกตามเพศสภาพ (sex-disaggregated  data)  ซึ่งนักวิจัยของเอดีบีได้ทำการศึกษาผ่านการสำรวจนำร่องมาแล้ว 3 โครงการ จากผลสำรวจ แม้ว่าจะมีหลักฐานหนักแน่นว่าการครอบครองสินทรัพย์ของเพศหญิงนั้นมีความเกี่ยวโยงกับการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาก็ตาม แต่ข้อมูลที่แบ่งแยกตามเพศสภาพนี้กลับไม่เพียงพอต่อการนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาและกำกับดูแลความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปีค.ศ.2030 (the 2030 Sustainable Development Goals – SDGs)  ผลจากการสำรวจนำร่องดังกล่าว ทำให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการครอบครองสินทรัพย์ในระดับบุคคล อีกทั้งยังค้นพบบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดเพื่อการวิจัยทางสถิติในหัวข้อดังกล่าวในอนาคตอีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆที่ถูกรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี 2017 ดังกล่าวประกอบไปด้วย:

  • เครื่องชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs indicators) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรายงานได้ทำการศึกษาความก้าวหน้าในประเด็นการพัฒนา 5 สาขา ได้แก่ ประชากร โลก ความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพ และการเป็นพันธมิตร
  • ตารางและกราฟแสดงแนวโน้มของเครื่องชี้วัดในสาขาการพัฒนา 8 สาขาของภูมิภาค ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและผลิตผล การเงิน-การคลัง-ราคาสินค้า โลกาภิวัฒน์ การขนส่งและโทรคมนาคม พลังงานและไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม รัฐบาลและการปกครอง
  • ตารางและข้อมูลสถิติล่าสุดเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าของโลก ซึ่งได้มีการเผยแพร่ครั้งแรกในรายงานเครื่องชี้วัดฉบับปี 2015
  • ตารางข้อมูลล่าสุดแยกรายประเทศทั้ง 48 ประเทศสมาชิกของเอดีบี ซึ่งสามารถเข้าชมได้แล้วบนเว็บไซด์ของเอดีบี

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลสถิติออนไลน์ของเอดีบีได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว โดยสามารถชมได้บนเว็บไซด์ adb.org หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าชมรายงานเครื่องชี้วัดสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เอดีบีซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1966 ได้เฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาคครบ 50 ปี ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค ในปีค.ศ. 2016 เอดีบีได้อนุมัติความช่วยเหลือไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า $31.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมกับการกู้ร่วมแล้วจำนวน $14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

LEAVE A REPLY