Polska: Regiony Rozwijające się (Catching-Up Regions)

0
69

Tło W 2016 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt, którego celem było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Polska i Rumunia zostały pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy – województwa podkarpackie i świętokrzyskie w Polsce oraz regiony północno-zachodni i północno-wschodni w Rumunii. Komisja Europejska oraz Bank Światowy działają wspólnie na rzecz polityki rozwoju. Często razem finansują różne projekty infrastrukturalne, jak również udzielają pomocy analitycznej krajom Unii Europejskiej i państwom nienależącym do wspólnoty. Komisja Europejska jest przekonana, że Bank Światowy zapewnia właściwą pomoc analityczną, jak również pomaga angażować innych w celu jak najlepszej pomocy regionom rozwijającym się. Rezultaty Przez ponad rok trwania projektu, Bank Światowy prowadził prace analityczne i koordynował działania w obrębie pięciu obszarów wybranych przez województwa podkarpackie i świętokrzyskie, Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju oraz sam Bank. Te pięć obszarów to:Kształcenie i szkolenie zawodowe,Innowacje,Aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości,Ułatwienie rejestracji spółek,Instrumenty finansowe. Raport podsumowujący cały projekt jak również raporty dotyczące każdego z pięciu powyższych obszarów dostępne są w języku polskim i angielskim.www.worldbank.org/poland/regions

LEAVE A REPLY